Your cart is empty!
Zobacz koszyk Finalizacja zamówienia
Wartość koszyka: 0.00 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.obetti.com.

Szanowni Państwo,

poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.obetti.com, prowadzonego przez właściciela marki, firmę Creatio Dominika Łazarska, ul. Korczaka 11/58, 86-300 Grudziądz, NIP 876 228 36 15.

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym, na stronie www.obetti.com, jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Łazarska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Creatio Dominika Łazarska, pod adresem ul. Kustronia 30/22, 86-300 Grudziądz, posiadająca NIP 876 228 36 15.

  2. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy (np. przedstawienia na Państwa żądanie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji Państwa zamówienia.

  4. Informujemy Państwa iż, posiadacie Państwo Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  6. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną przekazane : firmie  kurierskiej, Poczcie Polskiej bądź innemu przewoźnikowi, w zależności od sposobu wysyłki towaru jaki Państwo wybierzecie.

  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi nam wysłanie do Państwa przesyłki z zamówionym towarem.

  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  9. Państwa dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

§1 Postanowienia ogólne

1.1  W celu przeglądania treści sklepu internetowego, nie musicie Państwo zakładać konta, podawać żadnych danych osobowych. Przeglądanie treści sklepu jest bezpłatne.
1.2  Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem : biuro.obetti@gmail.com

§2 Ogólne warunki sprzedaży

2.1 Umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta zgodnie z obowiązującym polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Państwa zamówienia w sklepie internetowym www.obetti.com.
2.3 Jako Sprzedający zobowiązujemy się dostarczyć Państwu  rzeczy wolne od wad.
2.4 Ceny podane w sklepie internetowym, są cenami brutto, w polskich złotych. nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest dodawany do wartości zamówienia, po wybraniu przez Państwa sposobu dostawy towaru.

§3 Realizacja Państwa zamówienia 

3.1  Składanie zamówienia krok po kroku :
A) wybór towarów – dodajecie Państwo dany produkt do koszyka, klikając DODAJ DO KOSZYKA
B) Wybieracie Państwo sposób dostawy zamówienia, oraz sposób płatności
C) Jeżeli posiadacie Państwo kupon rabatowy, prosimy o jego wprowadzenie.

D) Prosimy o podane danych do wysyłki towaru.
E) Następnie klikacie Państwo przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ. Wówczas następuje zawarcie umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

3.2 Realizacja Państwa zamówienia następuje:
–   jeżeli wybraliście Państwo płatność za pobraniem – po dokonaniu przez Państwa zamówienia, zgodnie z terminem podanym w opisie produktu.
– jeżeli wybraliście Państwo płatność przelewem – realizację zamówienia zaczynamy po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym, w terminie podanym w opisie produktu.
3.3  Jeżeli po dokonaniu zamówienia, chcielibyście dokonać Państwo w nim jakichkolwiek zmian, bądź je anulować, poprosimy o wysłanie niezwłocznie wiadomości na adres biuro.obetti.com

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

4.1 Informujemy iż na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Możecie Państwo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu wysłania przez nas towaru. Aby odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, należy przesłać na nasz adres biuro.obetti@gmail.com stosowne oświadczenie. Na Państwa życzenie prześlemy wzór oświadczenia drogą mailową. Informujemy iż w przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy, musicie Państwo na własny koszt i ryzyko odesłać zakupiony towar na adres : Creatio Dominika Łazarska al. 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz. Odesłany towar musi być w stanie nienaruszonym, nie zniszczonym i nie używanym.
Po otrzymaniu zwróconego towaru, w ciągu 14 dni zwrócimy Państwu uiszczoną zapłatę, na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.
Pragniemy poinformować, iż nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w przypadku zakupu towaru : produkowanego na Państwa indywidualne zamówienie, bądź personalizowanego, wg. Państwa życzenia.

§5 Reklamacje oraz rękojmia

5.1  Jako Sprzedający ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność  za wady zakupionego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi trwa 2 lata od momentu wysłania do Państwa towaru.

5.2 Wszelkie reklamacje możecie Państwo składać listownie na adres Creatio Dominika Łazarska ul. Korczaka 11/58, 86-300 Grudziądz, bądź na adres mailowy biuro.obetti.com.

5.3 Państwa reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni .
5.4 Jeżeli Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, niezwłocznie ( w terminie do 14 dni ) usuniemy wadę, jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe, wówczas zobowiązujemy się do wymiany towaru na nowy, wolny od wad. Jeżeli taka wymiana nie będzie możliwa, wówczas w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, zwrócimy Państwu uiszczoną należność na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

§6 Postanowienia końcowe

Szanowni Państwo, żaden punkt powyższego regulaminu nie ma na celu naruszenia Państwa praw jako Kupującego. Jeżeli jakikolwiek z jego punktów okaże się być niezgodny z obecnie obowiązującym prawem, zobowiązujemy się dostosować się do tych przepisów. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek spory pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby rozwiązać je wspólnie z Państwem, polubownie, mając na uwadze Państwa dobro.

Jeżeli taka droga okaże się niemożliwa, wówczas spory pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress